Datum uitspraak: 19-05-2016
Nummer uitspraak: 107092
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Beide geschilpunten zijn met goedvinden van de werkgever behandeld.
De werknemer heeft over de vormgeving van zijn re-integratietraject een geschil ingediend bij de interne geschillencommissie, die hem in het gelijk heeft gesteld. Hij stelt dat de werkgever geen vervolg aan die uitspraak heeft gegeven. Ook zijn er wijzigingen geweest in de BAPO-regeling. De werknemer stelt dat hij hierop niet heeft kunnen inspelen omdat de werkgever hem niet voldoende heeft geïnformeerd.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever heeft niet onjuist gehandeld.

Toelichting
De werkgever heeft als gevolg van de uitspraak van de interne geschillencommissie de werknemer excuses aangeboden voor zijn onjuiste handelen en hij heeft gegevens bij de werknemer opgevraagd om in zijn dossier te voegen. Deze gegevens zijn verstrekt door de werknemer. De werknemer heeft zijn dossier niet meer ingezien zodat aangenomen moet worden dat de werkgever voldoende gevolg heeft gegeven aan de uitspraak van de interne geschillencommissie.
Daarnaast heeft de werknemer erkend dat hij de door de werkgever versterkte informatie in een nieuwsbrief over de aankomende wijzigingen in de BAPO-regeling heeft gezien, maar dat hij niet de tijd heeft genomen om zich daarin te verdiepen. Gesteld noch gebleken is dat er samenhang bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en het feit dat hij zich niet in deze informatie heeft verdiept.

Trefwoorden: