Datum uitspraak: 10-05-2017
Nummer uitspraak: 107592
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever ontvangt van diverse ouders klachten dat een leerkracht kinderen hulp heeft geboden bij het maken van toetsen. Daarop schorst de werkgever de leerkracht bij wijze van ordemaatregel, om nader onderzoek naar diens handelen te doen.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond. 

Toelichting
Toen de werkgever de klachten vernam, zag hij zich geconfronteerd met een bijzondere situatie. Het is begrijpelijk dat deze situatie nader onderzoek en beraad vergde. Het is niet onredelijk dat de werkgever daarbij de aanwezigheid van de leerkracht op school ongewenst vond. Het opleggen van een schorsing was daarom gerechtvaardigd.