Datum uitspraak: 10-07-2017
Nummer uitspraak: 107674
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever ontvangt diverse klachten van leerlingen over ongewenst (fysiek) gedrag en seksueel getinte uitlatingen door de werknemer, docent. Daarop schorst de werkgever hem bij wijze van ordemaatregel, om nader onderzoek te doen. Tijdens dit onderzoek bleek dat zich eerder voorvallen hebben voorgedaan die de werkgever ook nader wilde onderzoeken. Daarop is de werknemer nogmaals geschorst. Ook werd de eerste schorsing, waartegen de werknemer geen beroep had ingesteld, alsnog met een week verlengd.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Het is begrijpelijk dat de werkgever de klachten nader wilde onderzoeken. Tijdens het onderzoek en na het horen van de werknemer bleken er immers nog andere voorvallen te zijn geweest die de werkgever nader wilde onderzoeken. Het is niet onredelijk dat de werkgever daarbij de aanwezigheid van de werknemer op school ongewenst vond. Het opleggen van een tweede schorsing was daarom gerechtvaardigd. De verlenging met terugwerkende kracht van de eerste schorsing is in strijd met de cao maar leidt niet tot gegrondheid van het beroep omdat het beroep is ingesteld tegen de latere schorsing.