Datum uitspraak: 12-06-2017
Nummer uitspraak: 107541
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Er bestaat al enige tijd wrijving tussen de werknemer (docent) en zijn direct-leidinggevende. Toen de directeur van het instituut de werknemer daar op aansprak, ontstond er een forse woordenwisseling. De werkgever heeft de werknemer naar aanleiding van dit incident geschorst als ordemaatregel. De schorsing is bestendigd, in afwachting van het voorgenomen ontslag van appellant.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond. 

Toelichting
De werkgever heeft de hem toekomende beleidsvrijheid op redelijke wijze ingevuld. Gezien de betrokkenheid van de werknemer kon het incident de schorsing dragen en de werkgever kan de bevoegdheid niet worden ontzegd om een werknemer vrij te stellen van werkzaamheden als besloten is de arbeidsovereenkomst te beëindigen.