Datum uitspraak: 19-11-2015
Nummer uitspraak: 106895
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever verdeelt de werkzaamheden binnen het team volgens een van de cao mbo afwijkende systematiek. Hij doet dit omdat nog geen overeenstemming met de OR is bereikt. De werknemer is het hier niet mee eens.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever past artikel 3.4 cao mbo niet juist toe door de leidinggevende de werkverdeling te laten vaststellen zonder dat eerst het team in de gelegenheid is gesteld tot een voorstel voor werkverdeling te komen. 

Toelichting
De werkgever heeft erkend dat hij bij de taakverdeling niet volgens artikel 3.4 cao mbo handelt. Dit komt volgens hem omdat nog geen overeenstemming met de OR is bereikt over uitvoeringsbesluiten. Hierin kan geen reden liggen voor het niet handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 cao mbo. Bovendien heeft de werkgever niet inzichtelijk gemaakt hoe en op welke termijn de cao wel nageleefd zal worden. Ook zijn geen overwegende omstandigheden gebleken die een tijdige invoering en toepassing van de cao mbo op dit punt in de weg hebben gestaan.

Trefwoorden: