Datum uitspraak: 29-11-2016
Nummer uitspraak: 107327
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft de werknemer met terugwerkende kracht een andere functie toebedeeld in het kader van de functiemix. Bij het vaststellen van het salaris is een fout gemaakt. De  docent is twee treden te hoog ingedeeld. Naderhand wil de werkgever de fout herstellen, waarbij het te veel betaalde niet wordt teruggevorderd.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever was gerechtigd om de inschaling te corrigeren.

Toelichting
Er is geen rechtsregel die zich ertegen verzet dat de werkgever een  administratieve fout, zoals hier aan de orde, corrigeert. Er was ook geen sprake van opgewekte verwachtingen waar de werknemer gerechtvaardigd op mocht vertrouwen. Verder heeft de werkgever de herziening in overeenstemming met de salarisbepalingen uitgevoerd.

Trefwoorden: