Datum uitspraak: 20-06-2016
Nummer uitspraak: 107146
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een deelnemer van een ROC heeft deelgenomen aan een massale vechtpartij voor de school. Uit beelden blijkt zijn aandeel in de vechtpartij. De deelnemer is eerst geschorst en later, na afronding van het onderzoek, verwijderd. Hij kan zijn opleiding voortzetten op een andere instelling in de regio. De deelnemer klaagt dat hij ten onrechte is verwijderd.

Advies van de Commissie
De klacht over de verwijdering is gegrond.

Toelichting
De school heeft het deelnemen aan de vechtpartij terecht aangemerkt als ernstig wangedrag. Verwijdering is de zwaarst mogelijke straf voor dergelijk wangedrag. Bij het bepalen van de straf moet de school de omstandigheden van het geval en de meespelende belangen betrekken. Van niet alle betrokkenen is het aandeel in de vechtpartij vastgesteld. De deelnemer is gestraft op basis van het beginsel 'je was erbij, dus je bent erbij.'  Van gevaar voor recidive is niet gebleken en evenmin van betrokkenheid bij eerdere of latere onregelmatigheden. De school heeft de omstandigheden en belangen aan de zijde van de deelnemer onvoldoende meegewogen bij het bepalen van de straf.