Datum uitspraak: 04-01-2017
Nummer uitspraak: 107442
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder maakt bezwaar tegen een hernieuwde afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring sbo voor haar zoon. Zij meent dat haar zoon weer regulier basisonderwijs kan volgen. 

Advies van de Commissie
De bestreden beslissing kan in strand blijven mits een nieuwe deskundige ook tot het advies voor sbo komt en de beslissing tot afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring nader wordt onderbouwd. 

Toelichting
De eerste deskundige die de aanvraag heeft beoordeeld is de orthopedagoog van de school die de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd. Hierdoor is er onvoldoende objectief onderscheid tussen de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring en het deskundigenadvies waarin wordt geconcludeerd dat afgifte wenselijk is. Er moet daarom een nieuw objectief deskundigenadvies worden opgesteld door een andere deskundige. 
De deskundigenadviezen zijn inhoudelijk niet van elkaar te onderscheiden en het besluit tot afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring is niet gemotiveerd. In de beslissing op bezwaar moet alsnog de motivering van het tlv-besluit worden opgenomen.