Datum uitspraak: 04-10-2016
Nummer uitspraak: 107403
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie.
Een ouder en voormalig MR-lid dient een jaar na de sluiting van een school een klacht in over de handelwijze van de directeur die zou hebben geleid tot sluiting van de school.

Beslissing van de Voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht te laat is ingediend. 

Toelichting
De Commissie neemt in beginsel geen klachten in behandeling over gedragingen en beslissingen die dateren van langer dan een jaar voor het indienen van de klacht. De klacht had betrekking op gedragingen en beslissingen van langer dan een jaar geleden. Klaagster heeft de klacht niet eerder ingediend, omdat zij het afgelopen schooljaar heeft gebruikt om met distantie te beoordelen wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Uiteraard is het zinvol met enige distantie gebeurtenissen te analyseren alvorens daarover een klacht in te dienen. Dat daarvoor in dit geval een periode van langer dan een jaar noodzakelijk was, is niet gebleken.