Datum uitspraak: 22-08-2013
Nummer uitspraak: 105747
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers beschouwen een medeleerlinge als veroorzaakster van pestproblemen in groep 6, terwijl de school aangeeft dat het om een ruzie gaat tussen de dochter van klagers en die leerlinge en het juist klagers dochter is die de aanstichter is geweest van problemen. Er zijn verschillende maatregelen genomen door school. Deze maatregelen zijn voldoende adequaat te achten. Klacht op dit onderdeel ongegrond.
Verweerster, leerkracht, heeft de directie van de school waar de dochter van klagers onderwijs zou gaan volgen (en haar eigen dochter op zat) informatie over haar gegeven. Tegenover een andere ouder heeft zij consequenties verbonden aan het uitnodigen van de dochter van klagers voor een kinderfeestje. Het handelen op dit punt is een direct gevolg van kennis die zij in haar functie heeft opgedaan, zodat haar gedraging binnen het bereik valt van het klachtrecht. De bewuste informatie over de dochter van klagers was vertrouwelijk. Verweerster heeft op dit onderdeel onprofessioneel gehandeld; de klacht op dit punt gegrond.
Na het gooien door de dochter van klagers van een voorwerp vanuit de gang de klas in, achtte de unitleidster de veiligheid in het gedrang. Wanneer de veiligheid van de leerling zelf, of die van zijn medeleerlingen in het geding is, is het vasthouden van de leerling aan de polsen toegestaan. Er is niet gebleken dat verweerster op dit punt onjuist heeft gehandeld. De klacht is op dit onderdeel ongegrond.
Klagers hebben de school gemeld het onderwijskundig rapport te willen ontvangen zodat zij dit persoonlijk aan de nieuwe school konden overhandigen. Het is de verantwoordelijkheid van de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel, ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig rapport op te stellen. Ouders komt geen recht op goedkeuring toe, zoals klagers hebben gesteld. Het verzoek van klagers dient echter ook te worden beschouwd als een verzoek om inzage voordat tot verzending wordt overgegaan. Aan dit redelijk verzoek heeft de school geen gevolg gegeven. Wat de communicatie over het onderwijskundig rapport betreft is de school tekortgeschoten. In zoverre is dit klachtonderdeel gegrond.