Datum uitspraak: 07-10-2019
Nummer uitspraak: 108255/108519/108726 - 19.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De OMR verschilt fundamenteel van inzicht met het bevoegd gezag over de invulling van de medezeggenschap. Dat heeft ertoe geleid dat de OMR diverse nalevings- en instemmingsgeschillen aan de Commissie heeft voorgelegd.

Uitspraak van de Commissie
Het merendeel van de nalevingsverzoeken van de OMR is niet-ontvankelijk. 
Een nalevingsverzoek over de organisatie van een ouderbijeenkomst wijst de Commissie af. 
Een nalevingsverzoek over het gebruik van faciliteiten wijst de Commissie toe.
Twee verzoeken in instemmingsgeschillen zijn niet-ontvankelijk.

Toelichting
De OMR heeft een aantal nalevingsgeschillen ingediend aangaande onderwerpen waar de OMR geen zeggenschap over heeft. Om die reden zijn die verzoeken niet-ontvankelijk.
Een nalevingsverzoek over de organisatie van een ouderbijeenkomst is afgewezen omdat niet gebleken is dat de OMR heeft verzocht om gebruikmaking van bepaalde voorzieningen en dat het bevoegd gezag die vervolgens zou hebben geweigerd.
Een nalevingsverzoek over het gebruik van faciliteiten door de OMR is toegewezen omdat het bevoegd gezag het gebruik door de OMR van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account ten onrechte heeft geblokkeerd. 
De verzoeken tot behandeling van de instemmingsgeschillen zijn niet-ontvankelijk, omdat de OMR heeft nagelaten de nietigheid van de besluiten in te roepen.