Datum uitspraak: 18-05-2015
Nummer uitspraak: 106593
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep BVE

Situatie
Een docente is op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft opgevoerd terwijl zij deze niet heeft afgelegd. Voor deze gefingeerde bezoeken heeft zij ook reiskostendeclaraties ingediend.
 
Uitspraak Commissie

Het beroep is ongegrond. De verweten gedragingen staan vast en zijn zo ernstig dat ze een dringende reden opleveren voor een ontslag op staande voet. 

Toelichting
De docente heeft minstens vier stagebezoeken niet afgelegd, terwijl zij de bijbehorende formulieren wel heeft ingevuld. Ook heeft zij voor drie niet afgelegde stagebezoeken reiskosten gedeclareerd. Het examineren van leerlingen, waaronder ook is begrepen het beoordelen van stages, behoort tot de kerntaken van de docent. Gelet op de grote belangen die hiermee gemoeid zijn voor zowel de leerlingen als de school, dient een docent deze taak met de uiterste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de daaromtrent geldende regels uit te voeren. De docente heeft bewust in strijd gehandeld met de geldende regels en is daarmee ernstig nalatig geweest in de uitvoering van een van haar kerntaken.