Datum uitspraak: 18-05-2017
Nummer uitspraak: 107545
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
In chatverkeer tussen een minderjarige leerling en docent komen onmiskenbaar grensoverschrijdende zaken aan de orde. De werknemer (collega-docent) neemt daar kennis van maar verzuimt zijn werkgever hiervan en van een voorgenomen privé-bezoek van de leerling aan de docent op de hoogte te stellen.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werknemer heeft wel overleg gevoerd met de moeder van de leerling die hem heeft verzocht om geheimhouding. Desondanks had de docent zijn wetenschap over het voorgenomen bezoek niet voor zich mogen houden. Niet alleen deze leerling, maar ook alle andere leerlingen van de school hebben aanspraak op zorg en bescherming. De werknemer heeft op een later tijdstip toch de mentor ingelicht, maar dat was te laat. Dat het bezoek niet is doorgegaan, is voor het vaststellen van het plichtsverzuim niet van belang. De werkgever heeft lang gewacht met het opleggen van de maatregel, maar dat doet niet af aan de proportionaliteit.