Datum uitspraak: 26-03-2015
Nummer uitspraak: 106612
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van de vierde klas kreeg via andere leerlingen het wachtwoord van een docent. Daarmee heeft hij enkele te laat-meldingen van zichzelf en van een vriend uit het schooladministratiesysteem gehaald. Tijdens een gesprek  heeft de school de leerling en zijn ouders verteld dat hij zelf van school kon gaan of dat er een verwijderingsprocedure gevolgd kon worden. 

Advies Commissie
De klacht is gegrond. De voorgenomen verwijdering voldoet niet aan de zorgvuldigheidseis.

Toelichting
Voor de leerling en zijn ouders moet duidelijk zijn waarom de school een voorgenomen besluit tot verwijdering neemt en waarom er niet is gekozen voor een minder verstrekkend besluit. Die duidelijkheid heeft de school niet gegeven: het besluit is alleen mondeling meegedeeld. Niet alle van belang zijnde omstandigheden zijn (kenbaar) meegenomen in de belangenafweging terwijl sommige belangen (de integriteit van het administratiesysteem) te zwaar zijn meegewogen en er is procedureel niet juist gehandeld.