Datum uitspraak: 18-02-2015
Nummer uitspraak: 106508
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Sector: SO

Situatie 
Volgens klagers hebben een leerkracht en directeur leerlingen uitgescholden, hardhandig aangepakt, bedreigd en tegen leerlingen geschreeuwd. Zij vinden dat de directeur niet de aangewezen persoon was om de klacht hierover te behandelen. 

Advies Commissie
De klacht over bejegening is niet aannemelijk en daarom ongegrond; de klacht over de klachtafhandeling is gedeeltelijk gegrond. 

Toelichting
Partijen hebben tegengestelde visies over het uitschelden, het hardhandig aanpakken en het bedreigen van leerlingen. Hierdoor is de klacht niet aannemelijk gemaakt en om die reden ongegrond. Het staat vast dat de leerkracht uit onmacht heeft geschreeuwd tegen leerlingen. Dat is niet professioneel. Omdat de leerkracht proactief heeft gehandeld om haar gedrag aan te passen, is de klacht over het schreeuwen niet gegrond. De directeur kon als eindverantwoordelijke van de school de klacht over de leerkracht behandelen. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen had de directeur de klacht over haarzelf niet zelf moeten behandelen.