Datum uitspraak: 21-06-2017
Nummer uitspraak: 107628
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een kwetsbare leerlinge is weinig op school en heeft in haar afwezigheid een vertrouwensrelatie opgebouwd met haar voormalige mentor/docente. Deze is ook enkele malen met de leerling meegegaan naar hulpverleningsgesprekken. Op een gegeven moment is de leerling (inmiddels ruim 17 jaar), zonder haar ouders daarbij te betrekken, uit de huiselijke omgeving vertrokken naar een hulpverleningsinstantie. De vader heeft daarna de school om opheldering gevraagd. Volgens de school en de betrokken docente was de omgang met de leerlinge een privékwestie.
De vader klaagt over de handelwijze van de docente en over dat de school geen verantwoordelijkheid neemt voor de handelwijze van de docente.

Advies van de Commissie
De klachten zijn gegrond.

Toelichting
Van een docent mag verwacht worden dat indien zij privé een vertrouwensrelatie met een leerling opbouwt, zij die ook vanuit school intensief heeft begeleid, met collega's en de schoolleiding over het aangaan van deze relatie in gesprek gaat. Het is niet gebleken dat de docente dit heeft gedaan. Daarmee heeft zij zich begeven buiten de grenzen van de professionele standaard die van een medewerker van de school verwacht mag worden.
De school heeft zich achter het standpunt van de docente gesteld dat de omgang met de leerling een privékwestie betrof. Uit de stukken blijkt niet dat de school zich, al dan niet op grond van een gedragscode, zelfstandig een oordeel heeft gevormd over de vraag of er sprake was van professioneel handelen.

Trefwoorden: