Datum uitspraak: 06-07-2015
Nummer uitspraak: 106867
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Beslissing op bezwaar

Situatie
Een onderzoeker heeft op verzoek van ouders hun kind onderzocht. De school neemt de conclusies van het onderzoek niet over.

Advies Commissie
Klager is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het bezwaar van klager tegen deze beslissing is ongegrond.

Toelichting
Om te kunnen klagen dient er een functionele relatie met de school of het schoolbestuur te zijn. Die is er in dit geval niet. Die functionele relatie is in dit geval voorbehouden aan de ouders.