Datum uitspraak: 24-11-2016
Nummer uitspraak: 107457
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school een zorgmelding heeft gedaan. De klacht is bijna twee jaar na de zorgmelding ingediend.

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht zonder geldige reden te laat is ingediend.

Toelichting
Een klager moet zijn klacht binnen een jaar na de betreffende gedraging of beslissing indienen. Dat kan anders zijn als de klagende partij pas later van die gedraging/beslissing op de hoogte raakte of fysiek of mentaal niet eerder in staat was om een klacht in te dienen. Daarvan is hier geen sprake.