Datum uitspraak: 16-02-2016
Nummer uitspraak: 106916
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt over een onjuist cijfer op het rapport van haar dochter. Tijdens de behandeling van deze klacht breidt zij haar klacht uit naar een onjuiste behandeling van haar en al haar kinderen die op de school hebben gezeten. Ook klaagt zij over de klachtafhandeling door het bestuur.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond, omdat zij niet aannemelijk zijn gemaakt. 

Toelichting
Klaagster heeft veel van haar stellingen en beschuldigingen niet nader onderbouwd. Zij heeft weliswaar veel stukken ingediend, maar de relevantie van deze stukken is niet altijd duidelijk of aanwezig.
Het is gebleken dat een gewijzigd toetscijfer niet tijdig in ESIS is veranderd en daardoor ook niet op het rapport is verwerkt. Daarop gewezen, heeft de school dit rechtgezet en er excuses voor gemaakt. Dit soort zaken zijn slordig, maar niet altijd te voorkomen en daarom niet klachtwaardig.
Er is verder niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van andere onvolkomenheden met gegeven cijfers en beoordelingen.
Voor het overige is niet aannemelijk geworden dat de school of het schoolbestuur onzorgvuldig of onjuist heeft gehandeld jegens klaagster of haar kinderen.