Datum uitspraak: 08-04-2015
Nummer uitspraak: 106564
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De ouders van een leerling klagen erover dat de leerkracht en school onvoldoende begeleiding hebben geboden aan hun kind. Ook klagen zij er over dat hun zoon op een gegeven moment niet meer naar school mocht en dat hierover geen voorafgaand overleg is geweest. 

Advies Commissie
De klacht over de begeleiding door de leerkracht en de school is ongegrond. De klacht over de wijze waarop de school met klagers heeft gecommuniceerd over de aard van de verwijdering is gegrond. De klacht dat de school onvoldoende overleg heeft gevoerd voorafgaand aan de verwijdering is ongegrond.

Toelichting
De leerkracht heeft aan de hand van concrete voorbeelden aangetoond dat zij de leerling juist wel extra begeleiding en aandacht heeft gegeven. Uit de notitie in het leerlingvolgsysteem blijkt dat de school ook extra ondersteuning heeft geboden in de klas, contact heeft gezocht met deskundigen en heeft bevorderd dat de leerling werd onderzocht. Op een gegeven moment heeft de school aangegeven dat de leerling vanwege zijn gedrag niet meer op school mocht komen. Dit is een verwijderingsbesluit geweest. De school had hierover duidelijk moeten zijn, zodat door klagers bezwaar gemaakt kon worden tegen dit besluit.De school heeft voorafgaande aan de verwijdering veelvuldig overleg gevoerd met klagers over het gedrag van hun kind.