Datum uitspraak: 01-03-2016
Nummer uitspraak: 107090
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling die bekend is met onder meer dyslexie, hypermobiliteit, DCD en ADHD zit op een reguliere basisschool. Ouders zijn het niet eens met het voor hem opgesteld ontwikkelingsperspectief.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert de school een opp op te stellen dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Toelichting
Op grond van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt, had voor deze leerling een volledig ontwikkelingsperspectief opgesteld moeten worden. Het ontwikkelingsperspectief voldoet niet, omdat er geen (onderbouwing van het) uitstroomperspectief is opgenomen en de bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het onderwijs van de leerling ontbreken. Niet is gebleken dat over het ontwikkelingsperspectief met de ouders het vereiste op overeenstemming gericht overleg is gevoerd.