Datum uitspraak: 24-05-2018
Nummer uitspraak: 107974
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder zonder ouderlijk gezag klaagt erover dat de school haar onvoldoende informeert over de ontwikkeling van haar dochter. De rechtbank heeft het ouderlijk gezag van de ouder beëindigd en heeft een gezaghebbend voogd aangesteld. 
De ouder klaagt er ook over dat de school alleen met haar wil praten als de gezaghebbend voogd (medewerker van jeugdbescherming) erbij is. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een ouder die niet het ouderlijk gezag over zijn kind heeft, heeft recht op informatie van de school. De school heeft de ouder informatie gegeven door regelmatig gesprekken te voeren met de ouder. De school heeft daarnaast de rapporten van het kind met de ouder besproken. En er zijn aanvullende gesprekken gevoerd.
De school heeft de plicht om een gezaghebbend voogd te informeren over de ontwikkeling van de betrokken leerling. Dat doet de school. Het is niet zo dat de gezaghebbende voogd van de school bij alle gesprekken met de ouder moet zijn. De school heeft de ouder echter ook uitgenodigd voor een gesprek zonder dat de gezaghebbend voogd daarbij is.