Datum uitspraak: 02-12-2015
Nummer uitspraak: 106829
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is vanwege gezondheidsklachten niet veel meer op school. Haar ouders klagen over onvoldoende begeleiding tijdens ziekte, over onvoldoende communicatie en over de onvolledigheid van het leerlingdossier. Ook klagen de ouders errover dat de directeur van de school hen de toegang tot de (interne) vertrouwenspersoon heeft ontzegd.

Advies van de Commissie
De klacht over de begeleiding is gegrond omdat het heeft ontbroken aan een plan van aanpak.
De klacht over communicatie is gegrond is omdat het er geen terugkoppeling uit diverse overleggen heeft plaatsgevonden.
De klacht over het onvolldig leerlingdossier is gegrond.
De klacht over het toegang hebben tot de vertrouwenspersoon is ongegrond.

Toelichting
Alhoewel de school het nodige heeft gedaan om de leerling te begeleiden heeft de Commissie een plan van aanpak gemist. Een plan van aanpak geeft houvast. Er staat in wat wil men bereiken, hoe het doel bereikt wordt, wie er betrokken zijn bij de uitvoering en wanneer het plan wordt geëvalueerd.
De school heeft klagers niet teruggekoppeld wat er in de verschillende (zorg)overleggen is besproken en afgesproken.
Het leerlingdossier is onvolledig omdat belangrijke informatie over de ontwikkeling en begeleiding van de leerling ontbreekt.
De interne vertrouwenspersoon is toegankelijk voor leerlingen en de externe vertrouwenspersoon is toegankelijk is voor ouders. Dat staat in de schoolgids en de directeur heeft ouders daar terecht op gewezen.