Datum uitspraak: 15-06-2016
Nummer uitspraak: 107181
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De directeur van de school heeft een zorgmelding gedaan. Ouders stellen dat deze melding onterecht is. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Een zorgmelding kan gebaseerd zijn op vermoedens. Deze vermoedens moeten wel deugdelijk onderbouwd worden. Dat is hier niet het geval.
Verder moet de school de ouders op de hoogte stellen van een voorgenomen zorgmelding. Dat is hier niet gebeurd. Evenmin is gebleken dat de school het stappenplan uit de meldcode heeft doorlopen.