Datum uitspraak: 10-03-2015
Nummer uitspraak: 106560
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van de leerlingen zijn gescheiden. De kinderen verblijven om de week bij de vader of de moeder. De vader wil van de school weten of er een verschil is in de leerprestaties van zijn kinderen in de weken dat ze bij hem verblijven en de weken dat zij bij hun moeder zijn. De school weigert de gevraagde informatie te geven.

Advies Commissie
De school heeft de gevraagde informatie terecht niet gegeven. De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een school moet vragen van ouders over de vorderingen van hun kind(eren) in beginsel beantwoorden. Als ouders in een echtscheiding liggen en een geschil hebben over de omgang met hun kinderen moet de school zich uiterst objectief en neutraal opstellen. Klager heeft in zijn vraag aan de school een koppeling gelegd tussen de ontwikkeling van de kinderen en hun wekelijkse verblijfplaats. Door die vraag te beantwoorden dreigt de school haar neutraliteit prijs te geven, omdat de informatie mogelijk een van de ouders kan beschadigen en gebruikt kan worden in een juridische procedure tussen de ouders. De Commissie oordeelde eerder dat een school niet op verzoek van een ouder verklaringen moet afleggen in het kader van een te voeren juridische procedure. Dat brengt de  neutraliteit van de school in gevaar (zie advies 105201).