Datum uitspraak: 22-02-2016
Nummer uitspraak: 107052
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klager heeft de school laten weten dat hij de biologische vader is van een leerling. Hij klaagt erover dat de school hem niet informeert  over de betrokken leerling en dat hij niet wordt uitgenodigd voor 10-minutengesprekken over de betrokken leerling. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een school moet ouders informeren over de de vorderingen van hun kind(eren) (artikel 11 Wpo). In het Burgerlijk Wetboek is bepaald wie als ouders (vader en moeder) worden aangemerkt. Klager kan op grond van het BW niet als ouder aangemerkt worden. Daarom is de school niet gehouden om hem te informeren over de leerling van wie hij zegt de biologische vader te zijn. Omdat de wettelijke ouders daarvoor geen toestemming wilden geven, is er voor de school ook geen mogelijkheid informatie te geven.