Datum uitspraak: 24-05-2017
Nummer uitspraak: 107636
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na de kerstvakantie niet meer welkom op school omdat de school hem niet meer de ondersteuning en begeleiding kan geven die hij nodig heeft. De ouders van de leerling zijn het met deze beslissing niet eens. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het schoolondersteuningsprofiel vermeldt dat de school pas voor leerlingen vanaf midden groep 5 een ontwikkelingsperspectief opstelt. Bij jongere leerlingen werkt de school alleen met handelingsplannen. Zo'n constructie is wettelijk niet toegestaan. Het ontwikkelingsperspectief bevat namelijk diverse waarborgen over de inhoud, het uitstroomprofiel en het met ouders te voeren overleg. Omdat de school op deze manier in strijd met de wet heeft gehandeld, is het verzoek gegrond. 
Overigens was er inhoudelijk gezien wel reden om over te gaan tot verwijdering van de leerling.