Datum uitspraak: 09-07-2015
Nummer uitspraak: 106705
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is door een andere leerling geslagen. Daarna is hij enige tijd thuis gebleven en vervolgens naar een andere school gegaan. Klager klaagt dat de dader niet merkbaar is gestraft en het lang geduurd heeft voordat de school in actie kwam. Ook klaagt hij over een niet veilige schoolomgeving.

Advies Commissie
De afhandeling van het incident had zorgvuldiger gemoeten. In zoverre is de klacht gegrond.
Het incident kan niet tot de conclusie leiden dat het op school niet veilig is.

Toelichting
Er is lang gewacht voordat de dader op zijn handelen is aangesproken. Dat zijn ouders niet snel te bereiken waren mocht hieraan niet in de weg staan. Wachten met maatregelen omdat examens en vakantie voor de deur stonden is niet juist omdat voor de school ook maatregelen open stonden die hier niet mee in conflict hoefden te komen, zoals een taakstraf of een in het vooruitzicht gestelde straf. De politie had aangegeven dat de-escalatie geboden was. Dat is begrijpelijk maar door op dat moment niets te doen is zeker geen recht gedaan aan de kwetsbare positie van de geslagen leerling.