Datum uitspraak: 23-11-2016
Nummer uitspraak: 107314
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader heeft twee kinderen die naar de basisschool gaan. In overleg met de school is de oudste zoon uitgeschreven. Deze uitschrijving is op verzoek van de moeder ongedaan gemaakt. Over het gezin is een melding gedaan bij Veilig Thuis. Volgens vader heeft de school dat gedaan. Hij vindt dat de school zich partijdig opstelt. De school heeft zich ook niet gehouden aan een met het schoolbestuur gemaakte afspraak over de begeleiding van zijn kinderen.

Advies van de Commissie
De klacht dat de school zich onprofessioneel en partijdig heeft opgesteld is gegrond daar waar de school contact heeft gehad met een externe instantie zonder klager daarover te informeren. Voor het overige is dit klachtonderdeel ongegrond.
De klacht over begeleidingsafspraken is gegrond voor zover het de communicatie hierover betreft;
De klacht over het terugdraaien van de uitschrijving is gegrond omdat de school over het uitschrijven onduidelijk is geweest.

Toelichting
De school had klager moeten melden dat op verzoek van Veilig Thuis informatie is verstrekt. Ook heeft de school nagelaten een gemaakte afspraak op papier uit te werken, waardoor er misverstanden konden ontstaan. Dat de school de uitschrijving heeft teruggedraaid is terecht omdat de zoon nog niet stond ingeschreven op een andere school. Maar de communicatie hierover richting klager was onvoldoende.