Datum uitspraak: 15-04-2015
Nummer uitspraak: 106643
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na een voorval in de middagpauze naar de achtervang gestuurd. Hij gaf hieraan geen gehoor. De situatie is uiteindelijk zodanig uit de hand gelopen dat enkele leerkrachten fysiek hebben ingegrepen. Volgens de ouders van de leerling was dit buitensporig hardhandig. 

Advies Commissie
De school heeft deels zelf een situatie gecreëerd waarbij fysiek ingrijpen onvermijdelijk werd. In zoverre is de klacht gegrond. Niet gebleken is dat de leerkrachten buitensporig geweld hebben toegepast. In zoverre is de klacht ongegrond.

Toelichting
Sommige leerlingen hebben in bepaalde situaties een specifieke aanpak nodig. Zeker een school voor speciaal onderwijs moet daar oog voor hebben en naar handelen. Als de school in het begin van de escalatie een meer op de leerling gerichte aanpak had toegepast, bijvoorbeeld door de eigen groepsleerkracht de kwestie verder te laten regelen, was waarschijnlijk een verdere escalatie voorkomen. Op enig moment was de leerling niet meer aanspreekbaar zodat er fysiek moest worden ingegrepen. Buitensporig geweld is niet gebleken.