Datum uitspraak: 28-06-2016
Nummer uitspraak: 107150
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Drie moeders klagen erover dat de school geen adequate maatregelen heeft getroffen toen het schoolklimaat onveilig werd. Zij klagen er ook over dat de school daarover niet adequaat met hen heeft gecommuniceerd.

Advies van de Commissie
De klacht over de aanpak van de onveilige situatie is ongegrond. De klacht over de gevoerde communicatie is gegrond.

Toelichting
De school heeft adequaat ingespeeld op de ontstane situatie, maar de getroffen maatregelen zijn voor de ouders wel voor een belangrijk deel onzichtbaar en onbegrepen gebleven.
De school heeft hier onvoldoende invulling geven aan haar regiefunctie. Die brengt met zich mee dat de school zich ervan moet vergewissen of relevante beslissingen of handelingen, bijvoorbeeld uitgevoerde interventies, ook als zodanig worden ervaren door de ouders van de leerlingen. 

Trefwoorden: