Datum uitspraak: 21-03-2017
Nummer uitspraak: 107506
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat de schooldirecteur zich partijdig opstelt in het conflict tussen hem en zijn ex-echtgenote.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een school moet te allen tijde voorkomen dat zij partij wordt in een conflict tussen gescheiden ouders. In dit geval heeft de school onder meer geweigerd om medewerking te verlenen aan het voorstel van de advocaten van de vader en zijn ex-echtgenote om de omgangsregeling te wijzigen. De school heeft daarin beleids- en beslissingsvrijheid. Het is uiteindelijk aan de ouders om hierin een oplossing te vinden.