Datum uitspraak: 10-08-2015
Nummer uitspraak: 106858
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft van zijn basisschool als schooladvies vmbo bbl (met leerwegondersteuning)  gekregen. Desondanks wordt hij voor die opleiding niet toegelaten. De vmbo-school meent dat de leerling op drie leergebieden een achterstand heeft en vindt dat het schooladvies van de basisschool daarom praktijkonderwijs had moeten zijn. Vanwege de leerachterstanden kan de leerling volgens de school niet toegelaten worden tot de vmbo bbl opleiding.

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond omdat de toelatingsbeslissing gebaseerd moet zijn op schooladvies. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om een nieuwe beslissing over de toelating te nemen.

Toelichting
Volgens artikel 3 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO dient het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating tot het eerste leerjaar te baseren op het schooladvies van de basisschool. Door de leerling niet toe te laten tot de vmbo bbl opleiding is de school voorbijgegaan aan het schooladvies. Daarmee heeft de school gehandeld in strijd met de regelgeving.