Datum uitspraak: 15-03-2017
Nummer uitspraak: 107538
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is niet toegelaten op een basisschool. De ouders van de leerling leggen deze beslissing voor aan de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Verweerder had na de aanmelding van de leerling diens ondersteuningsbehoefte verder moeten onderzoeken en daarbij moeten bezien of de school de benodigde ondersteuning kan bieden, al dan niet met inzet van middelen of arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. Verweerder heeft dergelijk onderzoek niet verricht, maar heeft desondanks de zoon van verzoekers als leerling geweigerd, zonder dat een andere school bereid is gevonden hem als leerling toe te laten. Daarmee heeft verweerder nagelaten invulling te geven aan zijn onderzoeksplicht en zijn zorgplicht jegens de zoon van verzoekers.