Datum uitspraak: 16-12-2015
Nummer uitspraak: 106943
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Verschillende ouders klagen over de wijze van communiceren van de schooldirecteur. Zij vinden het ook onjuist dat zij de ouderraad heeft opgeheven zonder overleg. Verder klagen zij over de wijze waarop het bestuur hun klacht heeft behandeld en vinden zij het onduidelijk wie er op de school werken en welke functies de werknemers hebben.

Advies van de Commissie
De klachten over de communicatie en over onduidelijkheid functies van de werknemers zijn ongegrond. De klachten over het opheffen ouderraad en klachtbehandeling zijn gegrond.

Toelichting
Dat de schooldirecteur onvoldoende of op een onzorgvuldige wijze communiceert met de ouders is de Commissie niet gebleken.
De schooldirecteur heeft het besluit om de ouderraad op te heffen niet met de kandidaten voor de ouderraad besproken. Dat is onzorgvuldig.
De klachtenregeling is niet volledig en staat niet in de schoolgids of op de website van de school. Verder zijn klagers niet in de gelegenheid gesteld om gebreken in hun klacht te herstellen. Het bestuur heeft enkele individuele ouders gehoord in plaats van de groep ouders die de klacht had ingediend. En het bestuur heeft nagelaten om de groep ouders een oordeel over de klacht te sturen.
Daarmee heeft het bestuur op meerdere punten onzorgvuldig gehandeld.
In de schoolgids staat wie er op de school werken en welke functies deze personen hebben. De klacht hierover is ongegrond.