Datum uitspraak: 13-06-2016
Nummer uitspraak: 107209
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van 5 jaar heeft tijdens het speelkwartier een aansteker uit een bureaula van school gepakt en geprobeerd daarmee spullen aan te steken. De leerling heeft een time-out gekregen en is daarna geschorst. Nadat de school een onderwijsassistent in de klas had geregeld, is de leerling weer naar school gegaan. De school heeft de leerling na een maand voor een tweede keer geschorst. 
Ouders klagen omdat de school de veiligheid in gevaar heeft gebracht doordat de aansteker binnen het bereik van kleuters lag. Ook klagen zij over de schorsingen.

Advies van de Commissie
De klacht dat de school geen zorg heeft gedragen voor een veilige schoolomgeving is ongegrond.
De klacht over de schorsingen is gegrond.

Toelichting
Het is niet te voorkomen dat er voorwerpen op school aanwezig zijn die bij verkeerd gebruik een risico met zich brengen, zoals een aansteker. Over de feitelijke toedracht verschillen de visies van partijen en klagers hebben niet aannemelijk kunnen maken dat de school ernstig in gebreke is gebleven en daardoor gevaarzettend heeft gehandeld. 
Voor de schorsingen heeft de school aangevoerd dat de leerling een gevaar zou zijn voor zijn omgeving. Dat is echter niet gebleken. De eerste schorsing heeft de school benut om een onderwijsassistent te regelen en de tweede schorsing is ingezet om klagers te doen instemmen met de bespreking in het ondersteuningsteam. Het middel van schorsing is niet bedoeld voor het realiseren van beide doelstellingen.