Datum uitspraak: 18-01-2016
Nummer uitspraak: 107041
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt regulier vmbo basisberoepsgerichte leerweg met lwoo. In het derde jaar is zij betrokken bij een incident met een medeleerling, waarvoor zij wordt geschorst. Enkele dagen later besluit de school om de leerling definitief te verwijderen wegens bedreiging/intimidatie van een medeleerling en fysiek geweld.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.   

Toelichting
De ouder en leerling zijn niet gehoord voordat het definitief verwijderingsbesluit werd genomen. Dat is in strijd met de hoorplicht. De school had ook nog geen andere school gevonden die de leerling een passende onderwijsplek kan bieden. Dat is in strijd met de zorgplicht.   
Het verwijderingsbesluit is ook onvoldoende onderbouwd: duwen van een medeleerling tijdens het incident kan niet worden aangemerkt als fysiek geweld. Over dit incident was de leerling ook niet gehoord en het incident vormde voor de school geen reden voor het opleggen van de schorsing. Voorts is niet gebleken dat de bedreiging/intimidatie van een medeleerling zodanig ernstig was dat dit op zichzelf voldoende grond is voor een verwijdering. Dat de opeenvolging van incidenten in combinatie met het niet toereikend zijn van de inspanningen van de school aanleiding was voor de verwijdering, blijkt niet uit het verwijderingsbesluit.