Datum uitspraak: 01-11-2017
Nummer uitspraak: 107626
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever legt de werknemer een berisping op, omdat hij niet bereid is een gesprek aan te gaan met een leerling en diens ouders, na een incident met deze leerling. 
Na de mondelinge behandeling van het beroep trekt de werkgever de berisping in. In dezelfde brief waarmee hij de berisping intrekt, geeft de werkgever de werknemer een schriftelijke waarschuwing. De werknemer meent dat de waarschuwing een disciplinair karakter heeft en stelt beroep in.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De waarschuwing bevat feitelijk dezelfde bewoordingen als de eerdere berisping. Hoewel de brief het woord "plichtsverzuim" niet meer vermeldt, zijn de toonzetting van de brief en de gehele context zodanig dat de waarschuwing wordt aangemerkt als een disciplinaire maatregel.
De in de cao voorgeschreven verweerprocedure is niet gevolgd. Daardoor is de werkneemster geschaad in haar door de cao beschermde belang zich adequaat te kunnen verweren tegen een (voorgenomen) beslissing van de werkgever.