Datum uitspraak: 03-02-2016
Nummer uitspraak: 107004
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer ontving van haar leidinggevende een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek om de situatie tussen hen werkbaar te maken. In de brief staat dat niet ingaan op de uitnodiging zou leiden tot arbeidsrechtelijke consequenties. De werknemer stelt beroep in tegen de brief; zij meent dat haar een disciplinaire maatregel is opgelegd. De Voorzitter van de Commissie heeft het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat de brief geen voor beroep vatbare beslissing inhield. De werknemer gaat tegen dit oordeel in verzet bij de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het verzet is ongegrond.

Toelichting
De brief heeft geen disciplinair karakter. Dit blijkt zowel uit de bewoordingen van de brief als uit de daarin beschreven intentie om te komen tot een constructieve oplossing. Bovendien staat het een werkgever vrij een werknemer te waarschuwen voor mogelijke gevolgen van over de schreef gaan. 

Trefwoorden: