Datum uitspraak: 15-03-2017
Nummer uitspraak: 107476/107477/107491
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een invalleerkracht, een leerkracht en een onderwijsassistent  klagen over onprofessioneel en ongepast gedrag door een collega-werknemer. Onder meer raakt hij hen te makkelijk aan. Klaagsters hebben zich nooit vrij gevoeld om de betrokken werknemer te laten weten dat zij last hadden van zijn gedrag.  
De werknemer voert aan dat hij amicaal omgaat met collega's en er niks mee bedoelde en klaagsters zeker niet wilde intimideren.

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt dat de klacht over onprofessioneel en ongepast gedrag gegrond is omdat verweerder in onvoldoende mate zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn als ongewenst ervaren gedrag. 

Toelichting
Ook zonder dat klaagsters hebben gezegd last te hebben van bepaald gedrag, had de werknemer moeten begrijpen dat het door klaagsters aangegeven gedrag ongepast is en als onprettig ervaren kan worden. De grens van wat wel en niet kan laat de werknemer afhangen van wat een ander aangeeft. Daarmee neemt de werknemer onvoldoende verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. 
Een werkgever die signalen ontvangt over grensoverschrijdend gedrag moet hierop actie ondernemen.