Datum uitspraak: 20-07-2016
Nummer uitspraak: 107194
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat haar dochter gepest wordt door een medeleerling. Haar dochter wil als gevolg daarvan niet meer naar school. De school treedt daar volgens de moeder onvoldoende tegen op.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. Er was geen sprake van pesten, wel van een slechte verstandhouding tussen een aantal leerlingen. Daar is de school adequaat mee omgegaan.

Toelichting
De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake was van pesten. Eerder van permanente rivaliteit tussen een aantal meisjes van groep 3. Eén meisje vertoonde ook grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de school apart aangepakt. Daarnaast heeft de school een reeks van maatregelen getroffen om de sfeer in de groep te laten verbeteren. Daarmee heeft de directeur de signalen van klaagster adequaat opgepakt.

Trefwoorden: