Datum uitspraak: 22-07-2015
Nummer uitspraak: 106725
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerkracht heeft een leerling die boos op de gang stond bij de gymzaal bij de arm beetgepakt en naar de kleedkamer geduwd toen de leerling niet luisterde. De moeder van de leerling heeft de leerkracht hierop aangesproken.

Advies Commissie
De klachten over het gebruik van fysiek geweld en de klacht over de bejegening zijn ongegrond. Niet is vast te stellen dat er sprake is geweest van fysiek geweld of dat het fysieke contact buiten proportie was. Ook is niet vast te stellen dat de leerkracht geen gesprek wilde met de moeder.

Toelichting
Uitgangspunt is dat een leerkracht voldoende pedagogische instrumenten ter beschikking staan om te voorkomen dat fysiek ingrijpen noodzakelijk is. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin fysiek ingrijpen (nagenoeg) onvermijdelijk is, met name als de veiligheid in het geding is. Daarvan was in dit geval sprake. De leerling was geëmotioneerd en de leerkracht moest of de leerling of haar eigen klas alleen laten. Het risico bestond dat de leerling de gymzaal, maar ook de school zou verlaten. Onder deze omstandigheden heeft de leerkracht in redelijkheid ervoor mogen kiezen de leerling met lichte dwang de kleedkamer in te manoeuvreren.
Uitgangspunt is dat de school in gesprek gaat over klachten van ouders en streeft naar normalisering van verhoudingen. Het staat niet vast dat de leerkracht geen gesprek wilde voeren met de moeder van de leerling en evenmin hoe de leerkracht heeft gereageerd.