Datum uitspraak: 03-03-2009
Nummer uitspraak: 104072
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Schooldirecteur heeft onzorgvuldig gehandeld door mondeling reeds bekende informatie over klagers zoon zonder aantoonbaar doel op verzoek van moeder op papier te zetten en had, gelet op de hem bekende slechte relatie tussen ouders, zich moeten realiseren dat deze verklaring, waarvan vader de inhoud niet kende en volgens verweerder niet mocht kennen omdat klagers zoon dit zo had gevraagd, zich evident voor misbruik leende. Klacht gegrond.
Klager, als de mede met gezag beklede ouder komt een recht op inzage in het leerlingdossier toe. Hij heeft tevens een recht op afschrift. Gebleken is dat verweerder klager wel de inzage heeft toegestaan, maar klagers aanvankelijk verzoek om een afschrift van het volledige dossier afwees. Dit verzoek had verweerder niet op voorhand mogen afwijzen. Klacht gegrond.