Datum uitspraak: 19-10-2009
Nummer uitspraak: 104169
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager en zijn ex-echtgenote oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. De hoofdverblijfplaats van de dochter is bij de moeder.
Het gezamenlijk uitoefenen van het gezag betekent dat klager en zijn ex-echtgenote niet buiten elkaar om belangrijke, richtinggevende beslissingen nemen over hun dochter. De Commissie rekent het bijwonen van een kennismakingochtend op een school daar niet toe. Zij neemt daarbij in aanmerking dat de kennismaking vrijblijvend was. Waar -derhalve- de moeder zelfstandig mocht beslissen om de dochter deel te laten nemen aan een kennismakingsochtend met de school, berust er bij de directeur geen verplichting om ten aanzien van deze vrijblijvende kennismaking te controleren of klager daarvoor toestemming had verleend. De klacht is ongegrond.