Datum uitspraak: 14-05-2018
Nummer uitspraak: 108096
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer ontvangt in zijn LC-functie een bindingstoelage. Hij accepteert vervolgens vrijwillig een onderwijsondersteunende functie en verliest daarmee de toelage. Als hij na een jaar weer terugkeert in zijn oude functie maakt hij aanspraak op de bindingstoelage. De werkgever kent deze niet toe. 

Uitspraak Commissie
De werkgever heeft de cao mbo juist toegepast.

Toelichting
Met de vrijwillige overstap naar een andere functie was de werknemer de bindingstoelage kwijt. Dat is hem ook vooraf meegedeeld door de werkgever.
Garantie op de toelage is hem niet verstrekt en er is ook verder niets over herleven van de toelage toegezegd. Toen de werknemer was teruggekeerd in zijn oude functie, had hij recht op indeling in de salarisschaal en periodiek die op dat moment golden.

Trefwoorden: