Datum uitspraak: 06-12-2017
Nummer uitspraak: 107942
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft vanwege niet aangeboren hersenletsel in school de beschikbaarheid nodig van een prikkelarme ruimte. Daar kan hij zich tijdens stressmomenten even terugtrekken. De school biedt verschillende lokalen, maar deze zijn volgens de leerling en zijn ouders ongeschikt.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
In het handelingsdeel staat dat de leerling een prikkelarme ruimte nodig heeft. Daartoe stelt de school een rustlokaal en een rustscherm beschikbaar. Uit het onderzoek ter zitting blijkt dat, gezien de beschikbaar gestelde middelen, de beschrijving van het handelingsdeel onvoldoende aansluit op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Geadviseerd wordt dat de school het handelingsdeel opnieuw definieert en daarbij de inbreng van de leerling en de bij zijn ondersteuning direct betrokken deskundigen betrekt. 
Op de vraag welke aanpassingen vervolgens nodig zijn kan nu niet worden vooruitgelopen.