Datum uitspraak: 01-02-2002
Nummer uitspraak: 102073
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van schaal 10.12 en maximumschaal 10. De werknemer geeft aan van mening te zijn dat er omtrent de van toepassing zijnde maximumschaal andere afspraken zijn gemaakt. De werkgever heeft dit schriftelijk bestreden doch ruim zeven maanden later ontvangt de werknemer een akte van benoeming die schaal 12 als maximumschaal vermeldt. De salarisschaal waarin de werknemer dan wordt ingedeeld is 10.10. Als het tijdelijk dienstverband wordt omgezet in een vast dienstverband wordt de maximumschaal op 10 vastgesteld. Omdat de werkgever bij zijn standpunt blijft dat de inschaling correct is, tekent de werknemer beroep aan bij de Commissie van Beroep. Deze spreekt uit dat de werknemer niet-ontvankelijk in zijn beroep is. Vervolgens wendt de werknemer zich tot de de Commissie voor Geschillen.
De Commissie constateert dat reeds bij aanvang van het dienstverband duidelijk is aangegeven wat de bij de functie behorende maximumschaal is. De CAO biedt geen basis voor verplichte benoeming in schaal 12 voor de werknemer die in zijn vorige functie deze schaal bezat en voorts is de Commissie niet gebleken van toezeggingen van de zijde van de werkgever. De akte waarin schaal 12 aan de werknemer is toegekend bevatte een fout en dit was kenbaar voor de werknemer. De Commissie oordeelt dat de werkgever de CAO juist heeft toegepast zodat de werknemer niet het uitzicht op schaal 12 toekomt.