Datum uitspraak: 30-01-2018
Nummer uitspraak: 108029
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Twee leerlingen hebben extra uitdaging en extra begeleiding nodig. De school heeft voor hen geen ontwikkelingsperspectief opgesteld. Vader dient hierover een geschil in bij de Commissie. De leerlingen zitten inmiddels op een andere school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Verzoeker heeft tegelijk met het indienen van het geschil, de leerlingen ingeschreven op een particuliere school. Daar krijgen zij inmiddels onderwijs. Gelet hierop is het belang voor verzoeker bij 
een inhoudelijk oordeel over het ontwikkelingsperspectief komen te vervallen. Er zijn geen bijzondere feiten of omstandigheden die een inhoudelijke beoordeling alsnog rechtvaardigen.