Datum uitspraak: 23-11-2011
Nummer uitspraak: 105092
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft op het salaris van werknemer van april 2011 een bedrag ingehouden wegens onverschuldigde betaling omdat de werknemer een aantal uren in maart 2011, hoewel hij stond ingeroosterd, niet heeft gewerkt. Werknemer stelt dat de werkgever hiertoe niet gerechtigd is omdat hij die uren wel heeft gewerkt. Omdat partijen elkaar tegenspreken kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld of de werknemer de bewuste uren feitelijk wel of niet heeft gewerkt en of aan eventueel niet werken een gerechtvaardigde reden ten grondslag ligt. Omdat de werkgever vooralsnog niet, althans niet voldoende, heeft onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat de werknemer gedurende de in het geding zijnde uren niet heeft gewerkt, staat vooralsnog niet vast dat onverschuldigd is betaald door de werkgever. De werkgever heeft artikel I-22 CAO BVE niet juist toegepast.

Trefwoorden: