Datum uitspraak: 25-05-2011
Nummer uitspraak: 104884
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De BAPO-regeling is per 1 januari 2008 veranderd en daarbij is een overgangsregeling opgenomen waarbij is aangegeven dat de rechten van degenen die reeds voor 2008 BAPO-verlof genieten, worden gerespecteerd. De werknemer had uitzicht op verhoging van de BAPO op een bepaalde leeftijd. Dit uitzicht bestaat volgens de werkgever niet meer. Omdat het recht op BAPO-verlof ontstaat op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de van toepassing zijnde leeftijd bereikt, beschermt artikel III.4 Bijlage G CAO-BVE het recht op BAPO-verlof dat een werknemer reeds geniet. Genoemd artikel beschermt niet de verwachting die werknemers hebben over te zijner tijd te ontstaan recht op (verhoging van) BAPO-verlof. De werkgever heeft artikel III.4 Bijlage G CAO-BVE niet onjuist toegepast.

Trefwoorden: